Dịch Vụ BĐS

Dịch Vụ BĐS – Cung cấp dịch vụ bất động sản tại Phú Quốc. Dịch vụ bao gồm: tư vấn bật động sản, kiểm tra quy hoạch, tư vấn pháp lý bất động sản Phú Quốc.